Workshops og Teambuilding

Workshops og Teambuilding

Sang, dans, og musik er rammen om alle workshops, da disse bidrager til at aflaste hjernen, oplade kroppen og styrke dynamikken i gruppen. Workshops og Teambuilding tilbydes til virksomheder, skoler eller private ved fx. fødselsdag, familiefest, polterabend mm.

Workshops og Teambuilding for virksomheder:

  • Workshop med Afrikansk Stomp for virksomheder

Afrikansk Stomp er et effektivt og sjovt udviklingsværktøj, der kan tydeliggøre og booste dynamikken og samarbejdsevnen i teamet. Skulle der være konflikter i gruppen, så kan dansen også lægge en god bund for at løsne op omkring dem. På denne workshop tages der udgangspunkt i et tema, der er særligt relevant for teamet fx. kommunikation, roller eller fravær. Gennem rytmer, sang og bevægelse arbejder vi med jeres tema. Vi følger op med refleksioner over oplevelsen, samt hvordan den nye viden kan overføres til arbejdskonteksten. En session med Afrikansk Stomp virker stærkere på engagement, humør, fokus og iderigdom end PowerPoints og lange diskussioner.

Varighed: 3 timer.  Sprog: dansk eller engelsk.

  • Teambuilding med Afrikansk Dans for virksomheder

Afrikansk Dans smitter dig med livsglæden og lokker med de insisterende rytmer og skønne bevægelser, der får dig til at vibrere af liv, mens du danser med impuls fra din torso. Åndedrættet er en naturlig og aktiv del af dansen. Vi arbejder med grounding, vejrtrækning, kropsholdning og kontakt til dit eget instrument, nemlig stemmen. Afrikansk Dans hjælper dig til at fornemme signalerne fra din krop og hjerne samt til at reagere på dem. Således kan Afrikansk Dans være med til at forebygge stress og skader.

Varighed: 1,5 time.  Sprog: dansk eller engelsk.

  • Teambuilding med Afrikansk Stomp for virksomheder

Arbejdspladsen forvandles på få minutter til et univers af rytmer og bevægelse. Personalet slipper de vante roller og bouncer imens de spiller og synger. Pulsen stiger, og der kommer gang i blodcirkulationen og lattermusklerne. Afrikansk Stomp styrker oplevelsen af at arbejde for et fælles mål, og er en virkelig sjov og “ud-af-hovedet” måde at være sammen på. Workshoppen har til formål at fremme teamspirit og engagement i gruppen samt give deltagerne en fælles positiv oplevelse, der smitter af på jobbet.

Varighed: 1,5 time.  Sprog: dansk eller engelsk

Praktisk om workshops til virksomheder:

Priser varierer efter tid, sted og antal deltagere. For tilbud og aftale, send venligst en forespørgsel.

Workshops og Teambuilding kan også bestilles af private til fest, fødselsdag, polterabend mm.

 

Workshops for skoler:

Elever har lange skoledage og mindre leg og bevægelse. Børn og unge bruger meget tid foran skærmen. Der er en massiv påvirkning fra medier om, hvordan man skal være og se ud for at være god nok. Det kan gøre det nemt at tvivle på, hvem man er eller hvad man selv kan.

Afrikansk Stomp samt Teater med Afrikansk Dans og Rytmer styrker elevernes sociale og emotionelle kompetencer og hjælper dem til at indgå i positive relationer samt være mere groundet i sig selv. Workshoppene har fokus på indhold, proces og fællesskab og foregår i et rum fri for vurdering. Alt dette styrker sammenhold, øger selvforståelse og forebygger mobning. Derudover bidrager workshoppene til at fremme opmærksomhed, problemløsning og sprogfærdigheder. Dette understøtter elevernes indlæring og trivsel.

  • Teater med Afrikansk Dans og Rytmer for skoler 0.-10. klasse

Der tages udgangspunkt i afrikanske fortælleformer, hvor eleverne spiller teater med dans og musik. Eleverne er medskabere af stykket og bidrager med ideer fra deres eget liv. De inddrages således aktivt i den kreative proces, hvilket øger motivation og engagement. Teater, dans og rytmer fremmer mod og lyst til at udtrykke sig og skabe sammen. Eleverne slipper  de vante roller og opdager nye evner hos sig selv og de andre. De træner at aflæse hinanden og selv blive mere tydelige og nuancerede i deres udtryk, både verbalt og i deres kropssprog.

Varighed: mindst 4 timer.  Sprog: dansk eller engelsk.

“Workshoppen Teater med Afrikansk Dans og Rytmer fik i den grad aktiveret kroppen, og hele sanseapparatet. Akinyi formåede at få alle elever med, og der var et fantastisk flow af glæde og kreativitet, som eleverne udstrålede igennem hele workshoppen. Til den afsluttende/samlende fortælling, viste de glæden og stoltheden over at turde være aktivt optrædende, at kunne huske detaljer og de store linjer i historien, og at have været meget inddraget i at skabe forestillingen. Alt dette kom til udtryk ved, at eleverne havde lyst til at fortsætte historien efterfølgende!!… – så tak for inspirationen og værktøjerne, som vi kunne se gavnede eleverne.”

Tina, Nyboder Skole Taleklasserækken

  • Workshop med Afrikansk Stomp for skoler 0.-10.klasse

Vi klapper, tramper, spiller rytmer, danser og synger. Alle kan være med og den enkeltes bidrag er afgørende for både processen og resultatet. Vi samarbejder om at kombinere rytmer, lyd og bevægelse til et samlet udtryk. Særlige emner eller fokusområder kan flettes ind og arbejdes igennem som temaer.

Varighed: 3 timer.  Sprog: dansk eller engelsk

“Det var en magisk oplevelse, at se Akinyis kontakt med os alle, hvor hun alene med rytme og bevægelse fik vist os, hvordan vi skulle danse. Bagefter stod vi som skole med 95 super glade, men lidt trætte børn og vi var alle blevet en stor oplevelse rigere. Til skoler, institutioner, lærere, pædagoger og ledere – Jeg kan varmt anbefale jer alle, at I giver Akinyi chancen for at komme og undervise jer – Hvis I lader hende danse for og går med i ”legen” og dansen, vil I aldrig fortryde. ”

Lars Aaberg, Skoleleder på Skolen på Strandboulevarden

Luk menu